• De naschoolse opvang start om 15. 45 u. Kinderen van 1ste tot 6de spelen dan nog buiten.
  • De kinderen van 1ste tot 6de leerjaar krijgen huiswerkbegeleiding vanaf 16.00u.
  • De kinderen van het 1ste tot het 3de leerjaar zitten in de refter bij de opvangjuf.
  • De kinderen van het 4de tot het 6de leerjaar zitten in de klas bij een leerkracht.
  • De kinderen die naar de buitenschoolse opvang (Stekelbees) gaan, worden opgehaald rond 15.45 u.