De vakantieregeling in het onderwijs berust op vaste principes, zodat begin- en
   einddatum van alle vakantieperiodes duidelijk zijn vastgelegd (Besluit van de Vlaamse
   regering van 17 april 1991):
De zomervakantie begint op 1 juli en eindigt op 31 augustus;

De herfstvakantie begint de maandag van de week waarin 1 november valt en duurt 1 week. Indien 1 november op een zondag valt, dan begint de herfstvakantie op 2 november;

De kerstvakantie begint de maandag van de week waarin kerstdag valt en duurt 2 weken. Indien kerstdag op een zaterdag of zondag valt, dan begint de kerstvakantie op de maandag na kerstdag;

De krokusvakantie begint de 7de maandag voor Pasen en duurt 1 week;
De paasvakantie begint de 1ste maandag van april en duurt 2 weken. Indien Pasen in de maand maart valt, dan begint de paasvakantie de maandag na Pasen. Indien Pasen na 15 april valt, begint de paasvakantie de 2de maandag voor Pasen.