We zijn steeds bereid u alle informatie te geven over onze school!

Inschrijven of vrijblijvende informatie?

  • Kom even binnen – Vrijheid 234 te 2320 Hoogstraten
  • Mail de directeur – hilde.embrechts@klein-seminarie.be
  • Mail naar school – basisschool@klein-seminarie.be
  • Bel naar school – 03/3404045

Meebrengen

Een officieel document dat de identiteit en de geboortedatum van je kind bevestigt: trouwboekje of geboortebewijs of identiteitskaart of SIS-kaart. Wij nemen hiervan een kopie op de school.

Vertellen en informatie geven

Vertel op school wat belangrijk is om goed en veilig onderwijs te geven aan uw kind: het schoolverleden, medische gegevens, eventuele allergieën, sociale en emotionele gegevens,…
Gebruik volgend formulier om u goed voor te bereiden:

Ondertekenen

  • Inschrijffiche
  • Engagementsverklaring
  • Bevraging ministerie van onderwijs
  • Toestemming tot opvragen en doorgeven van info over uw kind
  • Je kind is niet in een andere school ingeschreven.