Daarom is er onze ouderraad

Ouders hebben wel eens vragen bij wat er op school gebeurt of willen zich actief inzetten voor de school. De ouderraad is een vereniging die gericht is op de samenwerking tussen ouders en de school, met het oog op het onderwijskundig en opvoedkundig welzijn van de kinderen.
De ouderraad wordt bij het begin van het schooljaar samengesteld uit alle geïnteresseerde ouders.

folder_ouderraad

Werking

De ouderraad vergadert 4 à 5 keer per schooljaar. Er wordt gestreefd naar een efficiënte vergaderstijl: de agendapunten worden vooraf bepaald.
De ouderraad kan adviezen of voorstellen uitbrengen voor een betere schoolwerking. Ouders kunnen tijdens de vergadering onderling, met de directie en leerkrachten, vrijuit in alle vertrouwen van gedachten wisselen.

Wat doen wij? Enkele voorbeelden van onze activiteiten:

 • Organiseren van infoavonden voor leerlingen en ouders
 • Organisatie kinderdisco
 • Wafelverkoop
 • Appelverkoop
 • Ontwerp en realisatie van de Seminariekalender met foto’s van de leerlingen
 • Tweejaarlijkse kerstmarkt
 • Hulp bij feesten: Sinterklaasfeest, Carnaval, schoolfeest, …

De opbrengst van onze activiteiten staat ten dienste van de noden van onze school:

 • Verfraaiing van de speelplaats
 • Aanschaf ICT-materiaal: tablets, computers, …
 • Schoolreizen
 • Bosklassen en boerderijklassen

Leden ouderraad

 • Voorzitter: Suzanne Voermans
 • Ondervoorzitter: Martijn Zandvliet
 • Verslaggever: Els van der Vloet
 • Penningmeester: Nathalie Van Boxtel / Opvolger:Mieke Roos
 • Jente Bruurs
 • Danielle De Haeck
 • Erwin Groeneveld
 • Tamara Jacobs
 • Judith Snijders
 • Kitty Van Der Smissen
 • Anke Van Dyck
 • Anne Verheyden
 • Wanda Aarts

verslagen

verslag OR 20 sept 2016

Verslag vergadering OR november 2016

Verslag vergadering ouderraad Klein Seminarie dinsdag 17 januari 2017

Verslag vergadering ouderraad Klein Seminarie dinsdag 18 april