Van 24 september tot en met 01 oktober ’07 liepen er 2 inspecteurs in onze basisschool rond. Heel intensief en uiterst grondig werd onze school doorgelicht.
Dit betekent dat beide inspecteurs ruim de tijd namen om klasbezoeken te doen, gesprekken te houden met leerkrachten, directie, kinderen en ouders, allerlei documenten nakeken, enz.

Na ieder gesprek of “controlemoment” kregen we van hen zeer positieve reacties te horen.
De school heeft een duidelijke visie (cfr. opvoedingsproject) die ze in de praktijk ook daadwerkelijk weet uit te voeren. Ze vertelden ons dat de basisschool van het Klein Seminarie een school is die up-to-date onderwijs aanbiedt, waar in evenwichtige mate aandacht geschonken wordt aan hoofd, hart en handen.

Ook over de voorbereidingen en overstap van kleuterschool naar lagere school en van het 6de leerjaar naar het secundair onderwijs waren ze uiterst tevreden.
Uiteraard waren we zeer fier bij het aanhoren van al deze lofbetuigingen.

Deze schooldoorlichting heeft ons een bevestiging geven van ons “goedgevoel” van kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden in zowel de kleuterafdeling als in de lagere school. Het is fijn dit ook van “externen” te mogen vernemen.

Door onderstaande link aan te vinken kan je het ganse doorlichtingsverslag raadplegen.

Klik hier om het hele doorlichtingsverslag te lezen.