• De naschoolse opvang start om 15. 45 u.
  • De kinderen van 1ste tot 6de leerjaar krijgen huiswerkbegeleiding tot 17.15 u.
  • De kinderen van het 1ste tot het 3de leerjaar zitten in het derde leerjaar (eerste verdieping) bij de opvangjuf.
  • De kinderen van het 4de tot het 6de leerjaar zitten in het vierde leerjaar (tweede verdieping) bij een leerkracht.
  • De kinderen die naar de buitenschoolse opvang (Stekelbees) gaan, worden opgehaald rond 15.45 u.