Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen.
Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.

 

Onze leefregels

De leefregel is een hulpmiddel om duidelijk te maken hoe wij de christelijke levensopvatting in onze lagere school kunnen realiseren. Daarnaast bevat hij een reeks voorschriften en praktische informatie om het schoolleven ordelijk en vlot te laten verlopen. Hij garandeert dat ieder aan zijn trekken komt binnen de schoolgemeenschap. Hij is niet bedoeld om de vrijheid te beknotten : een zekere discipline draagt bij tot onze vorming.

Deze leefregel wil niet volledig zijn…
Ook buiten de school wordt van onze leerlingen verwacht dat ze zich voornaam en vriendelijk gedragen.

Klik hier om de onderwijsregelgeving te lezen