Uren
Toelichting
07.30 u
Voorbewaking voor kleuters en lagere school
08.15 u – 08.45 u
Toezicht door kleuterjuf op de kleuterspeelplaats
08.30 u – 8.45 u
Leerlingen komen de school binnen, wassen hun handen en gaan zelfstandig naar de klas.
08.45 u
Begin lessen
08.45 u – 10.10 u
Eerste lesblok
10.10 u – 10.25 u
Speeltijd kleuters (aparte speelplaats) en lagere school
10.25 u – 12.05 u
Tweede lesblok. Woensdag eindigen de lessen om 11.40 u .
12.05 u – 12.30 u
Middaglunch lagere school
Middagspeeltijd kleuters
12.30 u – 13.00 u
Middaglunch kleuters
Middagspeeltijd of georganiseerde middagactiviteiten lagere school
13.00 u – 13.15 u
Middagspeeltijd voor al onze kinderen
13.15 u – 14.30 u
Derde lesblok
14.30 u – 14.45 u
Speeltijd kleuters (aparte speelplaats) en lagere school
14.45 u – 15.35 u
Vierde les- en activiteitenblok
15.35 u
Einde van de lessen / activiteiten
15.45 u – 16.00 u
Nabewaking voor kleuters
Toezicht door leerkrachten op speelplaats lagere school
De kinderen die naar Stekelbees gaan, worden opgehaald rond 15.45 u.
16.00 u – 17.15 u
Nabewaking voor kleuters
Studie voor 1ste tot 6de leerjaar.