Deelnemen aan het schoolgebeuren

Een school maak je niet alleen.
Hiervoor werk je in een ploeg waar ieder een stem heeft.
De leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de directie en de lokale gemeenschap participeren hierin.