Verkiezingen

Bij het begin van iedere trimester worden in alle klassen twee leerlingen verkozen. Zij vaardigen de klas af tijdens de vergadering van het kinderparlement. Regelmatig wordt er in iedere klas tijd vrijgemaakt om voorstellen en ideeën naar voor te brengen. Ook zaken die verbeterd kunnen worden komen ter sprake.

Vergaderen

Regelmatig komen de verkozen leerlingen, de zorgleerkracht en de directeur samen om al de voorstellen te bespreken. In de mate van het mogelijke wordt hier dan ook gevolg aan gegeven.

Ideeënbus

Aan de deur van het bureau van de directeur staat een ideeënbus. Hierin kunnen voorstellen, vragen, ideeën, … gedeponeerd worden. Leerlingen die misschien in de klas hun voorstel niet durven  formuleren, kunnen hier ‘incognito’ gebruik van maken.