Daarom is er onze ouderraad

Ouders hebben wel eens vragen bij wat er op school gebeurt of willen zich actief inzetten voor de school. De ouderraad is een vereniging die gericht is op de samenwerking tussen ouders en de school, met het oog op het onderwijskundig en opvoedkundig welzijn van de kinderen.
De ouderraad wordt bij het begin van het schooljaar samengesteld uit alle geïnteresseerde ouders.

folder 2016 webversie

contact: ouderraad.basisschool@klein-seminarie.be

 

Werking

De ouderraad vergadert 4 à 5 keer per schooljaar. Er wordt gestreefd naar een efficiënte vergaderstijl: de agendapunten worden vooraf bepaald. (23 januari 2018, 14 april 2018 en 5 juni 2018)
De ouderraad kan adviezen of voorstellen uitbrengen voor een betere schoolwerking. Ouders kunnen tijdens de vergadering onderling, met de directie en leerkrachten, vrijuit in alle vertrouwen van gedachten wisselen.

Wat doen wij? Enkele voorbeelden van onze activiteiten:

 • Organiseren van infoavonden voor leerlingen en ouders
 • Organisatie kinderdisco
 • Wafelverkoop
 • Tweejaarlijkse kerstmarkt
 • Hulp bij feesten: Sinterklaasfeest, Carnaval, schoolfeest, …

De opbrengst van onze activiteiten staat ten dienste van de noden van onze school:

 • Verfraaiing van de speelplaats
 • Aanschaf ICT-materiaal: tablets, computers, …
 • Schoolreizen
 • Bosklassen en boerderijklassen

Leden ouderraad

 • Voorzitter: Suzanne Voermans
 • Ondervoorzitter: Kitty Van Der Smissen
 • Verslaggever: Nathalie Van Boxtel
 • Penningmeester: Anke Van Dyck
 • Jente Bruurs
 • Danielle De Haeck
 • Inge Cornelissen
 • Tamara Jacobs
 • Rian Mertens
 • Jasmijn van der Mast
 • Anne Verheyden
 • Joke Michielsen

verslagen

 

Verslag vergadering ouderraad Klein Seminarie dinsdag 18 april

Verslag ouderraad 6 juni 2017

goedgekeurde_OR_verslagen
180123-JM-Verslag OuderRaad Vergadering 23jan18

180430-NB- verslag Ouderraad 24 april 2018
181002-NB- goedgekeurd verslag verslag Ouderraad 05 juni 2018