Samenstelling:

  • De pedagogisch begeleider: Bart Delanghe
  • De directeurs: Marjan Putman en Hilde Embrechts
  • De zorgleerkracht:  Ria Van Dijck
  • Kleuterjuf: Leen Hermans, leerkracht lagere school: Jan Van De Looverbosch