We hebben een pedagogische raad op school die enkele keren per jaar samenkomt.

Wie is hierin vertegenwoordigd?

De directeur

Een pedagogisch begeleider

Een leerkracht kleuterschool

Een leerkracht lagere school

Een zorgleerkracht