Sinds 1 september 2003 behoort onze basisschool tot de scholengemeenschap ‘Jong Markdal’.

Instellingsnummer scholengemeenschap: 120477

Samenstelling van de scholengemeenschap:

 Vrije Basisschool “Klein Seminarie”      Vrijheid 234
2320 Hoogstraten
schoolnummer 8698
        Vrije Basisschool “Spijker”
Antoon de Lalaingstraat 3a
2320 Hoogstratenschoolnummer 8681
   Vrije Basisschool “De klimtoren”
Ulicotenseweg 1
2328 Meerleschoolnummer 8731
        Vrije Basisschool “Scharrel”,
Witherenweg 2
2322 Minderhoutschoolnummer 8722
Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen Scholengemeenschap
(CASS) :
  • Administratief adres scholengemeenschap :  Vrijheid 234 – 2320 Hoogstraten
  • Voorzitter Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen Scholengemeenschap (CASS): Van Gils Jef, Burg. Van Aperenstraat 31/3, 2320 Hoogstraten
  • Coördinerend directeur binnen het ‘college van directeurs’: Marjan Putman