De schoolraad is paritair samengesteld uit verkozenen van de leerkrachten, ouders en de plaatselijke gemeenschap.

  • Voorzitter/ verslaggever: Suzanne Voermans (ondersteuning: Marjan Putman)
  • Voor de ouders:  Peter Janssens en Jurgen Kemps
  • Voor de leerkrachten:  Leen Hermans en Ria Van Dijck
  • Voor de plaatselijke gemeenschap: Johan Lambrechts en Patrick Melis

De schoolraad is een wettelijk orgaan dat het leven van de school opvolgt en het beleid adviseert. Hij komt minstens 3 maal per jaar samen.