De schoolraad is paritair samengesteld uit verkozenen van de leerkrachten, ouders en de plaatselijke gemeenschap.

De schoolraad is een wettelijk orgaan dat het leven van de school opvolgt en het beleid adviseert. Hij komt minstens 3 maal per jaar samen.