Onze omgeving beleven

De binding met Hoogstraten en haar inwoners.
Contact met het Rusthuis, de Brandweer, verschillende bedrijven en winkels.
Contact met de parochie: de Kerk, de Heilig-Bloedprocessie, Eerste Communie, …
Contact met de verenigingen: fanfare, sportclubs, …

Het verleden beleven

In het stedelijk museum van Hoogstraten kennismaken met de Préhistorie. De derde graad bezoekt Archeon. Hier leren ze ook over de préhistorie, de Romeinen en de middeleeuwen.
Het derde leerjaar bezoekt het klasje van vroeger in het heemkundig museum van Rijkevorsel.
Een interview met grootouders.

De natuur beleven

Om de twee jaar gaan de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar op bosklassen in Amberloup (Henegouwen).

De andere klassen verkennen Wortel-Kolonie.

De eerste graad bezoekt jaarlijks een land- en tuinbouwbedrijf.