Lezen, schrijven, rekenen…, het is de droom van vele vijfjarige kleuters.  Eindelijk naar het eerste leerjaar! Maar misschien ook wel wat vragen, twijfels,onzekerheden bij deze belangrijke overgang.

Elk kind is verschillend  :

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo.  Het moment waarop een kind echt klaar is om naar het eerste leerjaar over te stappen is dan ook voor elk kind verschillend.

Hierin schuilt dan ook onze grootste uitdaging.

We willen ervoor zorgen dat elk kind de kans krijgt om op zijn eigen niveau en tempo verder te groeien.

Van spelen naar spelend leren.

Om de onderlinge verschillen tussen leerlingen op te vangen , hen toe te laten zich optimaal te ontwikkelen en op een gemoedelijke manier de overgang vanuit de kleuterklas te maken, nemen we een deel van de onderwijsstijl en de organisatie van de kleuterklas over.

We organiseren de klasruimte en de activiteiten zodat het kind terecht komt in een uitdagende omgeving  waar het op een speelse manier kan kennismaken met lezen, schrijven, rekenen,….

Concreet betekent dit dat we in de voormiddag de nieuwe leerstof aanbrengen en inoefenen.  Hiervoor gebruiken we aangepaste lees-, schrijf- en rekenmethodes die oog hebben voor differentiatie en opvolging.

Tijdens de eerste maanden van het schooljaar staat de namiddag in het teken van een soepele overgang.  We gaan naar de hoekenklas, die is ingericht als een kleuterklas:met een knutselhoek, een bouwhoek , een poppenhoek,…….leeshoek. In de loop van het eerste trimester bouwen we de echte speelmomenten geleidelijk af en worden ze vervangen door activiteiten  met een speels karakerer in de speel-en werkhoeken, waarbij kinderen gestimuleerd worden tot actief leren.

Tijd en zorg voor elk kind

Terwijl de kinderen zich uitleven in de hoeken, heeft de juf de tijd om haar leerlingen te observeren, op te volgen en bij te sturen.   Er is aandacht voor leerlingen die het moeilijk hebben met de leerstof : voor hen zijn er extra , inividuele zorgmomenten in de namiddag.  Ook voor diegenen die de leerstof vlot verwerken en die een extra uitdaging aan kunnen, is er extra aandacht. Ook zij worden gestimuleerd om zich ten volle te ontwikkelen.

Indien deze zorgmomenten niet voldoende zijn, wordt de hulp ingeroepen van de zorgleerkracht.

Aandacht voor het welbevinden van elke leerling

Men moet zich in de eerste plaats goed voelen binnen de klasgroep, bij de juf, op de speelplaats,…. om zich volledig te kunnen ontplooien. Wij waken erover dat elk kind zich “thuis” voelt op onze school, zich volledig geaccepteerd weet  en er op een ontspannen manier verder kan groeien.

Hartelijk welkom!