onthaal nieuwe leerlingen

We hebben speciale aandacht voor de nieuwkomers op school.
Ze hebben een klasgenoot die haar/hem zo snel mogelijk wegwijs maakt in onze school.
De zorgleerkracht houdt in het begin van het schooljaar regelmatig kindercontacten.

vertrouwensleerkracht

Wanneer kinderen met sociale problemen op school zitten, en ze vinden het te moeilijk om er met hun klasleerkracht over te praten, kunnen zij beroep doen op een vertrouwensleerkracht. Ook bij de directeur kunnen zij altijd terecht.
Wanneer zij aanspreken te moeilijk vinden, kunnen ze een briefje schrijven en in de “brievenbus” stoppen. Zo kan de directeur de leerling zelf contacteren.

attituderapport

Een rapport is een instrument dat kadert binnen de samenwerking tussen de school, het lerende kind en zijn/haar ouders. We proberen met dit rapport een antwoord te geven op de vraag hoe het met uw kind op school gaat. Wij willen op onze school aandacht geven aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling (hoofd, hart en handen)van kinderen. We werken daarom met 3 verschillende rapporten op onze school: leerrapporten, attituderapporten en rapporten van bewegingsopvoeding.

We vinden het fijn dat u even de tijd neemt om het rapport nauwkeurig te bespreken met uw kind. Leg steeds de nadruk op datgene wat uw kind reeds goed kan. Prijs en bevestig uw kind veelvuldig, benoem waar je trots op bent! Niets werkt zo motiverend als een bevestiging. Op die manier verhoogt de betrokkenheid en worden de slaagkansen groter. Laat je kind zijn/haar leren in eigen handen nemen door eigen werkpunten te formuleren. Vraag aan je kind wat het nodig heeft om nog verder te groeien, hoe hij/zij dat gaat aanpakken en hoe jullie hem/haar daarin kunnen helpen. Reageer positief op elke verbetering, hoe bescheiden ook. Als bepaalde delen nog moeilijk zijn, wordt verwacht dat uw kind hier samen met u en de leerkracht aan werkt. Samen kunnen we meer!