Ouders met een kind in het zesde leerjaar zijn wellicht nog meer dan anders bezig zijn met de toekomst van hun kind. Jullie kiezen welke studierichting jullie zoon of dochter volgend jaar zal volgen en in welk school hij of zij zal terecht komen. In dit proces hebben jullie als ouders een belangrijke rol. Toch staat uiteindelijk jullie kind centraal. We vertrekken vanuit zijn of haar mogelijkheden, vaardigheden en belangstellingspunten.

De zesdeklasser zal in de klas door de leerkracht systematisch op weg geholpen worden naar een goed doordachte studiekeuze. De school heeft een stappenplan uitgewerkt waarbij het studiekeuzeproces in goede banen wordt geleid. Ook het CLB neemt hierin haar taak op. U wordt hier vanzelfsprekend regelmatig bij betrokken zodat veel vragen en onzekerheden in de loop van het schooljaar zeker een antwoord krijgen.

Wat houdt dit stappenplan allemaal in ?

Jullie zoon of dochter werkt in de klas met het keuzewerkboek « Op stap naar het Secundair Onderwijs » (Wat is kiezen ? – Wie ben ik ? – Kennismaking met de wereld van beroepen en het secundair onderwijs). Af en toe zal hierbij uw medewerking worden gevraagd. Dit is een uitstekende gelegenheid om uw betrokkenheid te tonen en thuis van gedachten te wisselen.

We bezorgen jullie een infobrochure over het secundair onderwijs. Hier kan u de nodige informatie vinden over de verschillende studierichtingen en de gegevens van de scholen waarin deze richtingen te volgen zijn. De website www.onderwijskiezer.be helpt u vast ook al op weg!

Speciaal voor alle ouders van leerlingen uit het zesde leerjaar uit alle Hoogstraatse scholen wordt door het CLB een infoavond over het secundair onderwijs ingericht. Een aanrader!

We gaan met onze leerlingen op bezoek in onze secundaire school en de nabijgelegen scholen Vito en VTI.

Stilaan krijgt u nu zicht op de mogelijke studierichtingen en scholen. We vragen rond deze periode naar uw voorkeur.

De klasleerkracht zal via een kindercontact ook nagaan hoe ver uw zoon of dochter staat in het maken van een studiekeuze.

Tijdens een intern overlegmoment bespreken we op school de studieoriëntering van alle kinderen. Dit doen we met de klasleerkracht, de zorgjuf en de directeur. Indien wenselijk bevragen we het CLB. We stellen samen een gezamenlijk advies op en noteren die op een BASO fiche. Op deze fiche noteert de klasleerkracht ook enkele samenvattende gegevens vanuit de lagere school. Dit formulier zorgt ervoor dat de overgang nar het secundair onderwijs vlotter zal verlopen en zou de kansen tot goede pedagogische aansluiting met het secundair onderwijs moeten garanderen.

Het opmaken van deze BASO fiche is geen afstandelijke en formele bedoening. Het is een wederzijds engagement waarbij ouders én school elkaar ontmoeten vanuit dezelfde bekommernis. U als ouders schrijft dus ook mee aan dit formulier tijdens het oudercontact.

We bezorgen u tot slot de BASO fiche voor de opendeurdagen van de secundaire scholen. We raden u aan om deze scholen ook te bezoeken tijdens hun opendeurdagen! We hopen dat u dan ook spontaan dit formulier afgeeft bij inschrijving in de secundaire school.

U ziet het. Het studiekeuzeproces is iets waar we veel zorg aan besteden.