klasdoorbrekende projecten

Regelmatig worden er op school projecten georganiseerd waarbij men samenwerkt met andere klassen. Dit kan per graad georganiseerd worden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de bosklassen. Maar een hogere klas kan ook eens met een lagere klas samenwerken. Bijvoorbeeld : het zesde leerjaar leest voor aan het eerste leerjaar.
Het vijfde leerjaar speelt poppenkast voor de kleuters. Deze projecten omvatten vele leerdomeinen. Er wordt gewerkt rond wereldoriëntatie, muzische opvoeding (muziek, crea, drama, expressie, …), verkeersopvoeding en zelfs taal en wiskunde kunnen hier aan bod komen. Dit is slechts één van de vele voordelen. Een ander voordeel is het leren samenwerken. Onze projecten zijn dikwijls gericht op groepswerk. Leerlingen van verschillende leerjaren leren samenwerken en elkaar helpen. Er wordt een beroep gedaan op de sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen.

De resultaten van deze projecten laat men elkaar zien tijdens een tentoonstelling in de hoekenklas of tijdens “Zak door het Podium”.

schoolprojecten

Tijdens het schooljaar komen meerdere schoolprojecten aan bod: Fruitproject, project rond pesten,advent, grootouderfeest, schoolfeest, Broederlijk Delen,  …  In alle klassen van onze lagere school wordt gelijktijdig aandacht besteed aan deze onderwerpen.