Onze leerlingen krijgen iedere week 2 uur lichamelijke opvoeding op school. Hiervoor hebben we verschillende mogelijkheden en een uitgebreide infrastructuur. Deze biedt mogelijkheden tot allerlei balsporten, atletiek, toestelturnen, conditietraining en algemene bewegingsopvoeding (sport en spel).

Ook op de speelplaats hebben de leerlingen verschillende mogelijkheden om zich sportief te ontwikkelen en ontspannen.  Grote speelplaats met mogelijkheid tot balspelen, touwspringen, hinkelpaden, … en een speelplaats met klimtoestellen.

Iedere leerling van de lagere school heeft een turnuniform. Daarbij hebben ze ook een rode turntas en een blauwe zwemtas met het logo van de school.  Ze zorgen voor eigen witte turnpantoffels.

Sportlaureaat

Elk schooljaar doen we met onze lagere school mee aan naschoolse sportactiviteiten van SVS.
Deze activiteiten vinden meestal plaats op woensdagnamiddag op onze school of in een naburige gemeente. Daarbij halen we ieder jaar opnieuw het niveau “goud”.
Dankzij de juffen en meesters en vele mama’s en papa’s die voor vervoer zorgen blijft dit steeds haalbaar.