Brandveiligheid

Onze school is volledig in orde gemaakt volgens de voorschriften van de brandweer en brandpreventievoorschriften. Op iedere verdieping bevinden zich brandwerende deuren, gestuurd door een elektronisch alarm. Bij rook- of brandalarm door één van de sensoren zullen de deuren automatisch sluiten. Voor de evacuatie van personen kunnen de deuren ten allen tijden van binnenuit geopend worden.

Er werden voldoende blustoestellen gehangen en pictogrammen wijzen ons de weg naar deze toestellen of naar de verschillende uitgangen (vluchtwegen).

Op onze school wordt 3 maal per jaar een evacuatieoefening gehouden. Het alarm wordt in werking gesteld en alle aanwezige personen moeten de basisschool snel, maar gedisciplineerd verlaten. Op de grasvelden verzamelen alle klassen en de aanwezigheid van iedereen wordt gecontroleerd.

 

Iedere maand komt het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) samen. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen van de school (basisschool, secundair onderwijs en internaat). Preventieadviseurs, directie en enkele leerkrachten bespreken, controleren en adviseren inzake veiligheid op de school.

Gezond snoepen

Onze leerlingen wordt gevraagd een gezonde hongerstiller mee naar school te brengen om tijdens de speeltijden te consumeren: een stuk fruit of een koek. Snoepgoed en chocolade zijn uit den boze. De school neemt ook deel aan het fruitproject ‘Tutti Frutti’. Iedere woensdag krijgen de deelnemers een ander stuk fruit. Ook bij traktaties voor verjaardagen willen we de kinderen en ouders stimuleren om voor een gezonde snack te zorgen (opgelet: een traktatie is nooit verplicht). Niet gezonde zaken verdwijnen steeds onmiddellijk in de boekentas en gaan mee naar huis. Gezonde zaken kunnen in de klas of op de speelplaats worden opgegeten.

Verkeersveiligheid

Verkeerslessen

In onze projecten schenken wij aandacht aan de belangrijkste verkeersregels die vooral voor schoolgaande kinderen toepasselijk zijn.
We kijken hier vooral naar onze schoolomgeving en bespreken de gevaarlijke punten en hoe ermee om te gaan.

In de derde graad komt een adoptieagent. Dit is iemand van de politiezone Noorderkempen. Hij geeft de leerlingen meer uitleg over de taken van de politie: veiligheid, drugspreventie, …
Zij bezoeken ook jaarlijks het verkeerspark.

Ook op de speelplaats wordt de fietsbehendigheid getoetst.

Wij nemen deel aan het 10 op 10-project en zetten ons graag in om dit proces bij al onze leerlingen te stimuleren en te ondersteunen.
Door het uitbouwen van een stevig draagvlak streven wij samen met 10 op 10 drie doelen na:

    • praktijklessen verkeer voor alle kinderen
    • een veilige en vlot bereikbare schoolomgeving
    • een actieve betrokkenheid van de ouders

Invalid Displayed Gallery

Zichtbaarheid met fluohesje

Omdat wij het belangrijk vinden dat de zwakke weggebruikers gezien worden in het verkeer, promoten we het gebruik van fluohesjes.
Bij een inschrijving krijgt elke leerling een fluohestje met het logo van onze school.