Op maat van elk kind

We hebben als schoolteam de opdracht om elk kind een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs te geven. Wij trachten elk kind kansen te geven om zich maximaal te ontwikkelen en dit in een warme, kindvriendelijke schoolomgeving. We streven naar een school waar ‘groei’ en ‘ontwikkelingen’ regelmatig gevierd worden en dat we elk kind af en toe een “kroontje” kunnen geven, niet naar de maat van de school, maar naar de maat van dat kind. Kijken naar wat een kind al wel kan is hierbij cruciaal.

Onze school kenmerkt zich als zorgzame school door een leer- en opvoedingsomgeving te organiseren aangepast aan de voortgang in de ontwikkeling van alle kinderen. Dat betekent dat we ons inspannen kinderen zich thuis te laten voelen in onze school en graag naar school laten komen. Versterking van de deskundigheid van het team in de uitbouw van een adequate vorm van zorgbegeleiding is een voortdurend aandachtspunt. We zetten daarom in op coaching, collegiale consultatie, teamteaching en nascholing. We laten ons hier ook begeleiden door de pedagogische begeleidingsdienst.

Elk kind is uniek. We willen kinderen laten groeien in de totaliteit van hun persoon. Daarom hebben we aandacht voor de ontplooiing van zowel hoofd, hart als handen. Elk kind komt met eigen mogelijkheden en beperktheden naar school. Wij geloven in en kijken naar de mogelijkheden van elk kind. Het is een fundamentele opdracht voor het hele schoolteam om voortdurend oog te hebben voor de verscheidenheid van de kinderen, hun unieke talenten en hun specifieke zorgvragen. We differentiëren in onze aanpak waar nodig. Met gevarieerde werkvormen, contractwerk, een aangepaste klasorganisatie en een rijk aanbod aan materialen willen we vooral preventief werken en planmatig aansluiten bij het leer- en ontwikkelingsproces van ieder kind.

We werken handelingsgericht wat betekent dat we voor elk kind kijken wat er nodig is om beter tot leren en ontwikkelen te komen. Ieder kind heeft eigen vragen, moeilijkheden en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. We hechten bijzondere aandacht aan de meest zorgbehoevende kinderen. We zoeken voor hen naar aangepaste leerhulp en begeleiding binnen de grenzen van redelijke aanpassingen. We vergeten ook onze leersterke kinderen niet. Ook zij krijgen aangepaste ondersteuning.