Groeikracht – Veerkracht – Respect – Verbondenheid – Zorgzaamheid – Verantwoordelijkheid
Voor elk kind een kroon!

MISSIE
We bieden als warme katholieke basisschool onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar. We willen dat kinderen door te leren van en met elkaar, kunnen groeien naar een eigen persoonlijkheid bewust van hun eigen groeikansen en talenten. We stimuleren kinderen om zich met voldoende veerkracht voor te bereiden op een toekomst waarin ze gelukkig kunnen zijn. We zetten in op zorgzaamheid en verantwoordelijkheid voor zichzelf, elkaar, de omgeving en de maatschappij.

VISIE
We zetten in op samen werken, leren en leven. We werken persoonsgericht en cultuurgebonden zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Binnen een sterk zorgbeleid kijken we vooral naar wat kinderen nodig hebben en passen ons handelen daartoe aan. We zetten in op groeikracht, veerkracht, respect, verbondenheid, zorgzaamheid en verantwoordelijkheid voor kinderen en teamleden.

IDENTITEIT
We tonen een warme, vriendelijke en verbindende stijl naar kinderen en ouders toe. Door interesse te tonen voor de leefwereld en talenten van kinderen, ouders en teamleden zetten we in op welbevinden en betrokkenheid. We bieden veel groeikansen. Als schoolteam leven we normen en waarden voor. We zijn vriendelijk, eerlijk en duidelijk.

STRATEGIE
We geven aandacht aan het ontwikkelen van hoofd, hart en handen.

We geven voldoende overlegtijd om te kunnen leren van en met elkaar. We kiezen voor een lerende professionele leeromgeving, met leerkrachten die zich verder bekwamen in verschillende domeinen.
We blijven zoeken naar creatieve werkvormen (klasdoorbrekend en ontmoetend werken, leerpleinen, projecten, teamteaching, co-creatie, …) om de aandacht en zorg voor hoofd, hart, handen en talenten samen te dragen. We geloven erin dat we samen meer kunnen. De kernwaarden van waaruit we handelen voor de kinderen gelden evenzeer voor ouders, collega’s en externen.
We zoeken naar doorgaande lijnen van kleuter naar lagere schoolkind en jongvolwassene.
We bieden handelingsgerichte zorg en maken hierbij gebruik van overzichtelijke kaders (zorgkader, zorgpiramide). Binnen en zo nodig buiten de school werken we samen om te zoeken naar wat kinderen nodig hebben.

Namens het hele schoolteam
Hilde Embrechts – Directeur lagere school Klein Seminarie